Marco Meerdink

Marco Meerdink werd geboren in 1958 en is bestuursvoorzitter van woningcorporatie Woonzorg Nederland (WZN) en zorgconcern Espria.

Studie

Marco-MeerdinkMarco Meerdink doorliep het vwo op Gemeentelijke Scholengemeenschap (GSG) Emmen. Hierna, in 1976, startte Meerdink aan de studie geneeskunde aan Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens zijn studententijd was Meerdink lid van het Groninger studentencorps Vindicat. In 1986 behaalde hij zijn artsexamen. Na zijn geneeskundestudie specialiseerde Meerdink zich in bestuur en management, onder meer aan de Harvard Business School. Direct na zijn studie begon Meerdink zijn carrière als hoofd van de medische/paramedische dienst in het Canisiusziekenhuis.

Carrière

Hierna ging Marco Meerdink in 1988 aan de slag bij het onafhankelijk adviesbureau Twynstra Gudde. Voor de Twynstra en Gudde Groep was hij werkzaam als adviseur, interim manager, partner en directeur. Daar werkte hij tot 2003. In maart van datzelfde jaar maakte hij de overstap naar GGZ Dijk en Duin, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, waar hij lid was van de Raad van Bestuur. Na vijf jaar in het bestuur van GGZ Dijk en Duin ging hij werken bij de Parnassia Bavo Groep, eveneens een instelling voor geestelijke gezondheid. Hier had hij verscheidene bestuursfuncties. Naast zijn bestuurswerk in de geestelijke gezondheidzorg was Meerdink ook zes jaar bestuurslid van het PZFW (Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn), voorheen PGGM. Meerdink werkte tot eind 2009 bij Parnassia Bavo Groep.

Woonzorg Nederland (WZN) & Espria

Per februari 2010 werd Marco Meerdink CEO van Espria en Woonzorg Nederland (WZN). Espria is een zorgconcern dat bestaat uit Evean, Icare, GGZ Drenthe, Zorggroep Meander, De Trans, De Kraamvogel en PartiCura. Woonzorg Nederland is een Nederlandse woningcorporatie die actief is in huisvesting voor 55-plussers en mensen met een beperking. De woningcorporatie bezit bijna 27.000 huurwoningen en 17.000 verzorgings- en verpleeghuisplaatsen in 174 gemeenten. Dit maakt Woonzorg Nederland een van de grootste organisaties voor seniorenhuisvesting.

Toekomst

In een interview in mei 2014 sprak Marco Meerdink zich uit over de hervorming van de langdurige zorg. Volgens hem is het zaak dat de mensen van de zorg meer op de achtergrond blijven: ‘Wij van de zorg moeten meer op de achtergrond blijven. En onze handen langer op de rug houden. Wij moeten in dit land een knop omzetten. Want burgers willen ruimte hebben. Ze willen langer zelf over hun leven beschikken en verantwoordelijkheid kunnen nemen voor zichzelf en hun omgeving. Ze willen ook dat je recht doet aan de talenten van mensen die te snel worden afgeschreven. Daar moet de zorgsector op inspelen.’ Kortom: Meerdink pleit ervoor dat mensen niet langer klein worden gehouden. In datzelfde interview spak Geerdink ook over zijn werk voor Woonzorg Nederland. Woonzorg Nederland is in het bezit van 160 verzorgingstehuizen en 20 verpleeghuizen. De verwachting is dat 30 procent hiervan leeg komt te staan. Geerdink stelt dan ook dat er een herbestemming voor de huizen moet worden gezocht, en als dat niet lukt moeten ze worden afgeschreven. Wel worden van een aantal verzorgingshuizen verpleeghuizen gemaakt omdat daar vraag naar is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *